Blog overzicht

Wat doen werkonderbrekingen met je productiviteit?

vrijdag 12 augustusus 2016

Werkonderbrekingen... we hebben ze allemaal dagelijks en ook zeker meerdere malen per dag. Een hoop mensen kennen de uitspraak "een onderbreking van een minuut kost je een kwartier", maar hoe veel is hier nou daadwerkelijk van waar?

Hoeveel tijd kost een minuut onderbreking?

Het lijkt een rare vraag, maar volgens Gloria Mark (et al.) is dat helemaal niet zo. Zo beschrijft de Californische wetenschapper in de paper The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress. Er blijkt (in tegenstelling tot één van de hypotheses) ook geen verschil te zitten tussen onderbrekingen die contextueel overeenkomen met waar je mee bezig bent, en onderbrekingen die contextueel niet overeenkomen. Degene die gestoord wordt, zorgt er vrijwel automatisch voor dat er gecompenseerd wordt voor de verloren tijd.

Een interessante tabel uit het onderzoek is deze:

Tabel met gegevens over de effecten van werkonderbrekingen

Wat je hierin ziet, is dat er in mentale workload en tijdsdruk een minimaal verschil zit, terwijl er in zowel stress, frustratie en de hoeveelheid moeite een grotere afwijking te zien is. Met andere woorden: het humeur wordt er niet beter op, maar het werk wordt gedaan in nagenoeg dezelfde tijd. Wel zat er verschil in de 'hoeveelheid' werk die gedaan is, men ging om te compenseren in feite inleveren op de inhoudelijke kwaliteit. In dit geval, het schrijven van een e-mail, was er een significant verschil te zien in de lengte van de e-mail, maar niet in de taalkundige kwaliteit ervan.

Maar wacht, we weten nog steeds niet hoe veel tijd een minuut onderbreking kost. Zoals het hier beschreven staat, kost een minuut onderbreking dus gewoon een minuut. Maar wel een significant verschil in stress, frustratie en moeite om de taak voor elkaar te krijgen. Volgens de onderzoekers heeft men na twintig minuten nog steeds last van verhoogde waarden op alle vijf vlakken. Dat kan nooit tijdwinst opleveren...

Op de werkvloer

Wat kan hier op de werkvloer van gemaakt worden. Onderbrekingen zijn er, maar blijkbaar wordt het er niet gezelliger op als het de spuigaten uit loopt. Immers, gemotiveerde en vrolijke werknemers krijgen meer gedaan in minder tijd, dat is de ervaring van iedere manager.

Met andere woorden, als geisoleerde casus lijkt het niet veel impact te hebben op de duur van het werk, maar alleen op intrapersoonlijke factoren. Maar als we alle stress en frustratie bij elkaar optellen, wat levert dit aan het einde van de rit voor problemen op? Misschien een teveel aan stress waardoor lagere productiviteit een logisch gevolg wordt?

De dagelijkse ervaring leert dat de één beter om kan gaan met het zogenaamde 'schakelen' dan de ander. Probeer deze mensen te identificeren en ervoor te zorgen dat ze op de juiste plek zitten. Op die manier wordt de werkvloer voor iedereen prettiger!Reageren?
Ondernemen is topsport.
Topsport is focus.
Ondernemen is focus.
Verleg uw focus: de uitgebreide rapportages van TimeTick helpen u sterke en zwakke punten te lokaliseren.

Waarom software van TimeTick?